Vừa qua hiệp hội Nakashoku đã tổ chức tuyên dương các bạn thực tập sinh thi đỗ kỳ thi năng lực Nhật ngữ được tổ chức vào tháng 7 năm nay.

Lần này có hơn 30 bạn thực tập sinh đến từ các xí nghiệp là thành viên của hiệp hội. Hầu hết các bạn thi đỗ N3, và có cả bạn đã thi đỗ trình độ N2.

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện các bạn thực tập sinh thi đỗ

Chế độ khen thưởng được bắt đầu từ năm nay và đây là lần thứ 2 hiệp hội tổ chức, tổng cộng đã khen tặng cho 40 bạn. Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì việc hỗ trợ học tiếng Nhật cho các bạn thực tập sinh.

Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn.