Vừa qua, hiệp hội Nakashoku đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các bạn thực tập sinh thi đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ từ trình độ N4 trở lên được tổ chức vào tháng 12 năm 2020.

 Đặc biệt trong lần thi này số lượng những bạn thi đỗ N2 nhiều và vượt qua thành tích năm ngoái.

 Kỳ thi tháng 7 bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên năm 2020 chỉ có kỳ thi tháng 12 được tổ chức. Thêm vào đó, việc bị hạn chế các hoạt động bên ngoài cũng phần nào ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người. Do đó, để có được kết quả như lần này hẳn các bạn đã phải nỗ lực hơn bình thường rất nhiều..

 Hy vọng đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi trong thời gian tới.  Một lần nữa xin chúc mừng các bạn đã thi đỗ trong đợt thi lần này.