Trong khoảng 2 tháng từ tháng 12 năm 2017, Hiệp hội Nakashoku đã tiến hành thanh tra thử về chế độ thực tập sinh tại các nhà máy của công ty FujiFoods.

Nội dung thanh tra đợt này bao gồm cả những điểm phát sinh từ thay đổi của luật thực tập mới ban hành. Ngoài các vấn đề về mặt quản lý thực tập sinh, chúng tôi còn đề cập tới những lưu ý khi doanh nghiệp muốn được chứng nhận là doanh nghiệp tiếp nhận thực tập sinh ưu tú.