Từ tháng 5 tới đầu tháng 7 năm 2018, hiệp hội Nakashoku đã tiến hành thanh tra thử về chế độ thực tập sinh tại các nhà máy của công ty Musashino.

Tại đợt thanh tra này, chúng tôi đã tập trung vào việc nâng cao mức độ hiểu biết về chế độ thực tập sinh của nhân viên liên quan như: tổng phụ trách, phụ trách thực tập, phụ trách sinh hoạt.

Hiệp hội hy vọng có thể hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.