Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, hiệp hội Nakashoku đã tiến hành thanh tra thử về chương trình thực tập sinh tại nhà máy Hachioji thuộc công ty FastFoods. Đoàn thanh tra của chúng tôi bao gồm nhân viên phụ trách văn phòng và các cố vấn về luật lao động đối với thực tập sinh tại Nhật. Hiện tại, các bạn thực tập sinh tại đây đều đến từ Trung Quốc.

Chất vấn nhân viên quản lý thực tập sinh tại nhà máy Hachioji

Chất vấn nhân viên quản lý thực tập sinh tại nhà máy Hachioji

Sau khi xem xét nơi làm việc của thực tập sinh, các cố vấn đã đánh giá về hiện trạng của chương trình thực tập sinh tại nhà máy thông qua hình thức hỏi và trả lời với nhân viên quản lý của nhà máy. Dựa vào những đánh giá, chỉ đạo của các chuyên gia, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sao cho nhà máy Hachioji cũng như công ty FastFoods có thể xây dựng tốt hơn nữa chương trình thực tập sinh của mình.