Từ tháng 4 năm 2018, hiệp hội Nakashoku chính thức áp dụng việc khen thưởng cho các bạn thực tập sinh thuộc các doanh nghiệp thành viên.

  Đối tượng nhận thưởng là các bạn thực tập sinh thi đỗ kỳ thi năng lực nhật ngữ từ cấp độ N4 trở lên. Chúng tôi hy vọng thông qua việc này, phần nào có thể khích lệ tinh thần học tiếng Nhật của các bạn hơn nữa.

 Xin chúc và mong sẽ có thật nhiều bạn đỗ trong kỳ thi tháng 7 và 12 năm nay.