Trong tháng 3 năm 2016, chúng tôi đã tiến hành thanh tra thử về chương trình thực tập sinh tại các nhà máy của công ty Musashino.

Hỏi thăm tình hình các bạn thực tập sinh

Hỏi thăm tình hình các bạn thực tập sinh

News4

Chất vấn nhân viên quản lý nhà máy

Các cố vấn của hiệp hội cùng với quản lý thực tập sinh tại nhà máy đã đi thị sát nơi các bạn thực tập sinh đang thực tập. Sau đó tiến hành chất vấn và đưa ra những vấn đề đang tồn tại về chương trình thực tập sinh kĩ năng đối với những quản lý tại nhà máy đó. Dựa vào báo cáo của các tư vấn, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà máy cải thiện các vấn đề hiện có và chia sẻ thông tin tới các nhà máy khác của công ty.

Thanh tra thử tại các công ty thành viên khác của hiệp hội cũng sẽ được tiến hành trong thời gian sắp tới.